ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων dixell στις εφαρμογές μας, μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις εφαρμογές προσθέτοντας ένα πρωτοποριακό σύστημα dixell αποστολής συναγερμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγραφής δεδομένων και απομακρυσμένης παραμετροποίησης.

Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ενσωματώνονται τρείς πολύ σημαντικές παράμετροι παρακολούθησης προιόντων σε κλιματολογικές συνθήκες:

Αποστολή συναγερμών
Σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο του καταστήματος και προγραμματισμός αυτού για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για οποιονδήποτε συναγερμό σε όσους παραλήπτες επιλεχθούν.
Με την δυνατότητα αυτή αποφεύγονται οι αλλοιώσεις των προιόντων από τυχόν βλάβες των ψυκτικών μηχανημάτων , μη κλεισίματος των ανοιγμάτων (πόρτες) κτλ με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία και οικονομία των καταστημάτων.

Καταγραφή δεδομένων
Στα περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις με HACCP είναι απαραίτητη η καταγραφή θερμοκρασιών των ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων ενδιαμέσως της ημέρας.
Η δυνατότητα καταγραφής θερμοκρασιών αυτή δίνεται από το σύστημα με επιλογή εκτύπωσης κάθε ψυγείου ξεχωριστά και επιλογή ημερομηνιών που θέλουμε.

Απομακρυσμένη παραμετροποίηση
Μια πρωτοποριακή δυνατότητα απομακρυσμένης παραμετροποίησης δίνεται από το σύστημα αυτό με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήματα. Χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη IP μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό του κάθε ηλεκτρονικού οργάνου (θερμοστάτη ) ξεχωριστά λύνοντας έτσι επιτόπου πολλά από τα προβλήματα ροής των επιχειρήσεων.

© 2015 Copa Klim. Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis Group